خرید و فروش دامنه و سایت | خرید دامنه | خرید و فروش سایت|فروش سایت


... جست و جو ...

  • انتخاب مجموعه:  
  • نوع آگهی:


اگهی های ویژه سایت چیست؟

1393/6/1 | 22:58:19

اگهی های ویژه سایت شامل اگهی هایی بوده که شما با پرداخت مبلغی مشخص در زمان مشخص اگهی خود را در بهترین جیاگاه سایت به مدت زمانی معلوم نمایش میدهید


جهت ویژه کردن اگهی خود به پنل کاربری مراجعه نمایید


گنجایش اگهی های ویژه 12 عدد بوده  و بصورت رندوم 4 عدد 4 عدد پس از 12 ثانیه حرکت نموده و 4 اگهی بعدی نمایش داده خواهد شد


توجه:در صورتی