خرید و فروش دامنه و سایت | خرید دامنه | خرید و فروش سایت|فروش سایت


... جست و جو ...

  • انتخاب مجموعه:  
  • نوع آگهی:


فناوری پا به دنیای تله پاتی گذاشت!

1393/8/11 | 12:20:36

 بدون شک اینکه بتوانیم بدون گفتار و نوشتار و انجام کاری، مستقیم و بی‌واسطه، افکار خود را به شخص دیگری منتقل کنیم، بسیار هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.به نظر شما آیا در آینده فناوری خواهد توانست که چیزی شبیه به تله‌پاتی را ممکن کند یا خیر!
سال پیش آزمایشی انجام شد که تا حدی به انجام اولیه این هدف نزدیک شده بود، در این آزمایش دانشجویی صرفا با فکر کردن در مورد تکان دادن انگشتش، البته به یاری ابزارهای فناوری موفق شد که دانشجویی در آن سوی یک کوی دانشگاهی را وادار به حرکت انگشت کند.